Záhlaví stránek

 
 

Citát

Dokud ten spravedlivý přebýval mezi nimi, trápilo jeho spravedlivou duši, že musel den ze dne slyšet a vidět jejich nemravné skutky. ( 2Pt 2, 8)